केसांना डाय करताना अशी घ्या ही काळजी

24-02-2019

बदलत्या वातावरणामुळे केस अकाली पांढरे होत आहे. त्यामुळे केसांना कलर करण्याचे प्रमाण देखील मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. मात्र केसांना डाय करताना काही गोष्टींची काळजी घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

तुम्हा डाय करणार असले तर केसांना सूट होईल, अशाच रंगाची निवड करा.

केसांना डाय करताना आपत्या हातात हँडग्लोज घालावे. जेणेकरून डायमधील केमीकलचा तुमच्या त्वचेशी संपर्ण होत नाही.

डायमध्ये अनेक प्रकारचे केमिकल असतात. त्यामुळे आधी कानामागे लाऊन त्याची टेस्ट घ्या.

डाय केल्यानंतर केस केवळ पाण्याने धुवून घ्यावी. दुसऱ्या दिवशीय शाम्पू केला तरी चालेल.